Em tombava després en la sorra, agafava un grapat, el deixava escurrir entre els dits, i l’arena queia en una puja groguenca i suau. Pensava que s’escapava com el temps, que això era una idea fàcil i que resultava grat tenir idees fàcils.

(Françoise Sagan)